Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Šalov - Hron - Number of station: 569

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 124.31 0
28.11.2021 124.31 0
27.11.2021 124.31 0
26.11.2021 124.31 +0.01
25.11.2021 124.3 +0.02
24.11.2021 124.28 0
23.11.2021 124.28 -0.01
22.11.2021 124.29 -0.01
21.11.2021 124.3 +0.01
20.11.2021 124.29 +0.01
19.11.2021 124.28 0
18.11.2021 124.28 -0.01
17.11.2021 124.29 +0.01
16.11.2021 124.28 0
15.11.2021 124.28 -0.01
14.11.2021 124.29 0
13.11.2021 124.29 0
12.11.2021 124.29 0
11.11.2021 124.29 +0.01
10.11.2021 124.28 0
09.11.2021 124.28 -0.01
08.11.2021 124.29 0
07.11.2021 124.29 +0.02
06.11.2021 124.27 -0.01
05.11.2021 124.28 -0.03
04.11.2021 124.31 +0.02
03.11.2021 124.29 -0.02
02.11.2021 124.31 +0.01
01.11.2021 124.3 +0.01
31.10.2021 124.29 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 13.5
28.11.2021 13.6
27.11.2021 13.6
26.11.2021 13.6
25.11.2021 13.6
24.11.2021 13.6
23.11.2021 13.7
22.11.2021 13.7
21.11.2021 13.7
20.11.2021 13.7
19.11.2021 13.7
18.11.2021 13.7
17.11.2021 13.7
16.11.2021 13.8