Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Malacky - Number of station: 86

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 179.54 -0.01
29.11.2021 179.55 0
28.11.2021 179.55 -0.01
27.11.2021 179.56 0
26.11.2021 179.56 +0.01
25.11.2021 179.55 +0.01
24.11.2021 179.54 0
23.11.2021 179.54 -0.01
22.11.2021 179.55 -0.01
21.11.2021 179.56 +0.01
20.11.2021 179.55 0
19.11.2021 179.55 0
18.11.2021 179.55 0
17.11.2021 179.55 0
16.11.2021 179.55 0
15.11.2021 179.55 -0.01
14.11.2021 179.56 0
13.11.2021 179.56 0
12.11.2021 179.56 0
11.11.2021 179.56 0
10.11.2021 179.56 0
09.11.2021 179.56 -0.01
08.11.2021 179.57 0
07.11.2021 179.57 +0.01
06.11.2021 179.56 -0.01
05.11.2021 179.57 -0.01
04.11.2021 179.58 +0.01
03.11.2021 179.57 -0.01
02.11.2021 179.58 0
01.11.2021 179.58 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 11
29.11.2021 11
28.11.2021 11
27.11.2021 11
26.11.2021 11
25.11.2021 10.9
24.11.2021 10.9
23.11.2021 10.9
22.11.2021 10.9
21.11.2021 10.9
20.11.2021 10.9
19.11.2021 10.9
18.11.2021 10.9
17.11.2021 10.9