Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Považany - Number of station: 185

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 171.01 0
28.11.2021 171.01 0
27.11.2021 171.01 0
26.11.2021 171.01 0
25.11.2021 171.01 0
24.11.2021 171.01 -0.01
23.11.2021 171.02 -0.01
22.11.2021 171.03 0
21.11.2021 171.03 0
20.11.2021 171.03 0
19.11.2021 171.03 0
18.11.2021 171.03 -0.01
17.11.2021 171.04 0
16.11.2021 171.04 0
15.11.2021 171.04 0
14.11.2021 171.04 0
13.11.2021 171.04 -0.01
12.11.2021 171.05 0
11.11.2021 171.05 0
10.11.2021 171.05 0
09.11.2021 171.05 -0.01
08.11.2021 171.06 0
07.11.2021 171.06 0
06.11.2021 171.06 0
05.11.2021 171.06 -0.01
04.11.2021 171.07 0
03.11.2021 171.07 0
02.11.2021 171.07 0
01.11.2021 171.07 0
31.10.2021 171.07 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 12
28.11.2021 12
27.11.2021 12
26.11.2021 12
25.11.2021 12
24.11.2021 12
23.11.2021 12
22.11.2021 12
21.11.2021 12.1
20.11.2021 12.1
19.11.2021 12
18.11.2021 12
17.11.2021 12.1
16.11.2021 12.1