Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Opatovce nad Nitrou - Number of station: 254

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 253.78 +0.01
28.11.2021 253.77 0
27.11.2021 253.77 -0.01
26.11.2021 253.78 +0.03
25.11.2021 253.75 +0.02
24.11.2021 253.73 0
23.11.2021 253.73 -0.03
22.11.2021 253.76 -0.01
21.11.2021 253.77 +0.02
20.11.2021 253.75 0
19.11.2021 253.75 +0.01
18.11.2021 253.74 -0.02
17.11.2021 253.76 +0.02
16.11.2021 253.74 0
15.11.2021 253.74 -0.02
14.11.2021 253.76 -0.01
13.11.2021 253.77 +0.01
12.11.2021 253.76 +0.01
11.11.2021 253.75 +0.01
10.11.2021 253.74 -0.01
09.11.2021 253.75 -0.02
08.11.2021 253.77 +0.01
07.11.2021 253.76 +0.02
06.11.2021 253.74 -0.02
05.11.2021 253.76 -0.03
04.11.2021 253.79 +0.02
03.11.2021 253.77 -0.02
02.11.2021 253.79 +0.01
01.11.2021 253.78 +0.01
31.10.2021 253.77 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 11.5
28.11.2021 11.5
27.11.2021 11.5
26.11.2021 11.6
25.11.2021 11.5
24.11.2021 11.6
23.11.2021 11.6
22.11.2021 11.6
21.11.2021 11.5
20.11.2021 11.6
19.11.2021 11.6
18.11.2021 11.6
17.11.2021 11.6
16.11.2021 11.6