Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Bošany - Number of station: 280

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 169.47 0
28.11.2021 169.47 -0.01
27.11.2021 169.48 +0.01
26.11.2021 169.47 0
25.11.2021 169.47 +0.01
24.11.2021 169.46 0
23.11.2021 169.46 -0.01
22.11.2021 169.47 -0.01
21.11.2021 169.48 0
20.11.2021 169.48 0
19.11.2021 169.48 0
18.11.2021 169.48 -0.01
17.11.2021 169.49 +0.01
16.11.2021 169.48 -0.01
15.11.2021 169.49 -0.01
14.11.2021 169.5 -0.01
13.11.2021 169.51 0
12.11.2021 169.51 0
11.11.2021 169.51 0
10.11.2021 169.51 0
09.11.2021 169.51 -0.02
08.11.2021 169.53 0
07.11.2021 169.53 +0.01
06.11.2021 169.52 -0.01
05.11.2021 169.53 -0.03
04.11.2021 169.56 +0.01
03.11.2021 169.55 -0.01
02.11.2021 169.56 0
01.11.2021 169.56 0
31.10.2021 169.56 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 13.3
28.11.2021 13.3
27.11.2021 13.3
26.11.2021 13.3
25.11.2021 13.2
24.11.2021 13.3
23.11.2021 13.3
22.11.2021 13.2
21.11.2021 13.3
20.11.2021 13.2
19.11.2021 13.3
18.11.2021 13.2
17.11.2021 13.2
16.11.2021 13.2