Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Vieska nad Žitavou - Number of station: 355

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 156.26 -0.03
29.11.2021 156.29 0
28.11.2021 156.29 +0.01
27.11.2021 156.28 0
26.11.2021 156.28 +0.02
25.11.2021 156.26 +0.02
24.11.2021 156.24 +0.01
23.11.2021 156.23 -0.02
22.11.2021 156.25 -0.02
21.11.2021 156.27 +0.02
20.11.2021 156.25 0
19.11.2021 156.25 +0.01
18.11.2021 156.24 -0.01
17.11.2021 156.25 +0.01
16.11.2021 156.24 0
15.11.2021 156.24 -0.01
14.11.2021 156.25 -0.01
13.11.2021 156.26 0
12.11.2021 156.26 +0.01
11.11.2021 156.25 +0.01
10.11.2021 156.24 +0.01
09.11.2021 156.23 -0.03
08.11.2021 156.26 0
07.11.2021 156.26 +0.03
06.11.2021 156.23 -0.01
05.11.2021 156.24 -0.05
04.11.2021 156.29 +0.03
03.11.2021 156.26 -0.03
02.11.2021 156.29 +0.01
01.11.2021 156.28 +0.02
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 13.3
29.11.2021 13.3
28.11.2021 13.3
27.11.2021 13.3
26.11.2021 13.3
25.11.2021 13.4
24.11.2021 13.4
23.11.2021 13.4
22.11.2021 13.4
21.11.2021 13.4
20.11.2021 13.4
19.11.2021 13.4
18.11.2021 13.4
17.11.2021 13.4