Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Uľany nad Žitavou - Number of station: 364

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 120.57 +0.01
28.11.2021 120.56 0
27.11.2021 120.56 0
26.11.2021 120.56 +0.01
25.11.2021 120.55 +0.01
24.11.2021 120.54 0
23.11.2021 120.54 -0.01
22.11.2021 120.55 -0.01
21.11.2021 120.56 +0.01
20.11.2021 120.55 0
19.11.2021 120.55 0
18.11.2021 120.55 0
17.11.2021 120.55 0
16.11.2021 120.55 0
15.11.2021 120.55 0
14.11.2021 120.55 -0.01
13.11.2021 120.56 0
12.11.2021 120.56 +0.01
11.11.2021 120.55 0
10.11.2021 120.55 0
09.11.2021 120.55 -0.01
08.11.2021 120.56 0
07.11.2021 120.56 +0.01
06.11.2021 120.55 -0.01
05.11.2021 120.56 -0.01
04.11.2021 120.57 0
03.11.2021 120.57 0
02.11.2021 120.57 0
01.11.2021 120.57 +0.01
31.10.2021 120.56 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 12.8
28.11.2021 12.8
27.11.2021 12.8
26.11.2021 12.8
25.11.2021 12.9
24.11.2021 12.9
23.11.2021 13
22.11.2021 13
21.11.2021 13
20.11.2021 13.1
19.11.2021 13.1
18.11.2021 13.1
17.11.2021 13.1
16.11.2021 13.1