Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Selice - Number of station: 369

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 109.58 -0.03
29.11.2021 109.61 0
28.11.2021 109.61 -0.01
27.11.2021 109.62 +0.01
26.11.2021 109.61 +0.01
25.11.2021 109.6 +0.01
24.11.2021 109.59 +0.01
23.11.2021 109.58 -0.02
22.11.2021 109.6 -0.01
21.11.2021 109.61 +0.01
20.11.2021 109.6 0
19.11.2021 109.6 0
18.11.2021 109.6 -0.01
17.11.2021 109.61 0
16.11.2021 109.61 0
15.11.2021 109.61 0
14.11.2021 109.61 -0.01
13.11.2021 109.62 0
12.11.2021 109.62 0
11.11.2021 109.62 0
10.11.2021 109.62 +0.01
09.11.2021 109.61 -0.02
08.11.2021 109.63 -0.01
07.11.2021 109.64 +0.02
06.11.2021 109.62 -0.01
05.11.2021 109.63 -0.03
04.11.2021 109.66 +0.02
03.11.2021 109.64 -0.02
02.11.2021 109.66 0
01.11.2021 109.66 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 13.4
29.11.2021 13.4
28.11.2021 13.4
27.11.2021 13.4
26.11.2021 13.4
25.11.2021 13.4
24.11.2021 13.4
23.11.2021 13.4
22.11.2021 13.4
21.11.2021 13.4
20.11.2021 13.4
19.11.2021 13.4
18.11.2021 13.5
17.11.2021 13.5