Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Nové Zámky - Sever - Number of station: 377

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 112.92 -0.02
29.11.2021 112.94 0
28.11.2021 112.94 0
27.11.2021 112.94 0
26.11.2021 112.94 +0.01
25.11.2021 112.93 0
24.11.2021 112.93 0
23.11.2021 112.93 -0.01
22.11.2021 112.94 0
21.11.2021 112.94 0
20.11.2021 112.94 0
19.11.2021 112.94 0
18.11.2021 112.94 -0.01
17.11.2021 112.95 0
16.11.2021 112.95 0
15.11.2021 112.95 0
14.11.2021 112.95 -0.01
13.11.2021 112.96 0
12.11.2021 112.96 0
11.11.2021 112.96 0
10.11.2021 112.96 0
09.11.2021 112.96 -0.01
08.11.2021 112.97 0
07.11.2021 112.97 0
06.11.2021 112.97 0
05.11.2021 112.97 -0.02
04.11.2021 112.99 +0.01
03.11.2021 112.98 -0.01
02.11.2021 112.99 0
01.11.2021 112.99 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 13.4
29.11.2021 13.4
28.11.2021 13.4
27.11.2021 13.4
26.11.2021 13.4
25.11.2021 13.4
24.11.2021 13.4
23.11.2021 13.4
22.11.2021 13.4
21.11.2021 13.4
20.11.2021 13.4
19.11.2021 13.4
18.11.2021 13.4
17.11.2021 13.4