Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Veľké Blahovo - Lúky - Number of station: 672

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 114.54 0
29.11.2021 114.54 +0.01
28.11.2021 114.53 0
27.11.2021 114.53 +0.02
26.11.2021 114.51 0
25.11.2021 114.51 0
24.11.2021 114.51 +0.01
23.11.2021 114.5 -0.01
22.11.2021 114.51 0
21.11.2021 114.51 +0.02
20.11.2021 114.49 +0.01
19.11.2021 114.48 0
18.11.2021 114.48 0
17.11.2021 114.48 0
16.11.2021 114.48 0
15.11.2021 114.48 0
14.11.2021 114.48 0
13.11.2021 114.48 0
12.11.2021 114.48 +0.01
11.11.2021 114.47 -0.03
10.11.2021 114.5 0
09.11.2021 114.5 -0.01
08.11.2021 114.51 0
07.11.2021 114.51 +0.01
06.11.2021 114.5 -0.01
05.11.2021 114.51 0
04.11.2021 114.51 0
03.11.2021 114.51 +0.01
02.11.2021 114.5 0
01.11.2021 114.5 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12.3
29.11.2021 12.3
28.11.2021 12.3
27.11.2021 12.3
26.11.2021 12.3
25.11.2021 12.3
24.11.2021 12.3
23.11.2021 12.3
22.11.2021 12.3
21.11.2021 12.3
20.11.2021 12.3
19.11.2021 12.3
18.11.2021 12.3
17.11.2021 12.3