Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Bodíky - Number of station: 7326

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 114.85 -0.01
29.11.2021 114.86 -0.01
28.11.2021 114.87 0
27.11.2021 114.87 +0.01
26.11.2021 114.86 0
25.11.2021 114.86 -0.01
24.11.2021 114.87 -0.01
23.11.2021 114.88 -0.01
22.11.2021 114.89 0
21.11.2021 114.89 0
20.11.2021 114.89 -0.01
19.11.2021 114.9 0
18.11.2021 114.9 0
17.11.2021 114.9 0
16.11.2021 114.9 -0.02
15.11.2021 114.92 0
14.11.2021 114.92 -0.01
13.11.2021 114.93 0
12.11.2021 114.93 0
11.11.2021 114.93 -0.01
10.11.2021 114.94 0
09.11.2021 114.94 -0.01
08.11.2021 114.95 +0.01
07.11.2021 114.94 +0.02
06.11.2021 114.92 0
05.11.2021 114.92 -0.01
04.11.2021 114.93 -0.01
03.11.2021 114.94 -0.01
02.11.2021 114.95 -0.01
01.11.2021 114.96 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 14.5
29.11.2021 14.5
28.11.2021 14.5
27.11.2021 14.5
26.11.2021 14.6
25.11.2021 14.6
24.11.2021 14.6
23.11.2021 14.6
22.11.2021 14.7
21.11.2021 14.7
20.11.2021 14.7
19.11.2021 14.7
18.11.2021 14.7
17.11.2021 14.8