Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Budimír - Number of station: 1041

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
16.11.2021 197.29 -0.1
15.11.2021 197.39 +0.07
14.11.2021 197.32 -0.02
13.11.2021 197.34 0
12.11.2021 197.34 -0.09
11.11.2021 197.43 -0.08
10.11.2021 197.51 +0.03
09.11.2021 197.48 +0.08
08.11.2021 197.4 +0.02
07.11.2021 197.38 +0.02
06.11.2021 197.36 -0.04
05.11.2021 197.4 +0.09
04.11.2021 197.31 -0.02
03.11.2021 197.33 -0.02
02.11.2021 197.35 -0.02
01.11.2021 197.37 +0.02
31.10.2021 197.35 +0.03
30.10.2021 197.32 -0.02
29.10.2021 197.34 +0.02
28.10.2021 197.32 -0.01
27.10.2021 197.33 -0.02
26.10.2021 197.35 +0.02
25.10.2021 197.33 0
24.10.2021 197.33 -0.03
23.10.2021 197.36 -0.04
22.10.2021 197.4 -0.02
21.10.2021 197.42 +0.04
20.10.2021 197.38 0
19.10.2021 197.38 -0.02
18.10.2021 197.4 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
16.11.2021 12.1
15.11.2021 12.1
14.11.2021 12.2
13.11.2021 12.2
12.11.2021 12.2
11.11.2021 12.2
10.11.2021 12.2
09.11.2021 12.3
08.11.2021 12.3
07.11.2021 12.4
06.11.2021 12.4
05.11.2021 12.4
04.11.2021 12.6
03.11.2021 12.7