Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Krivany - Number of station: 1069

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 407.52 0
28.11.2021 407.52 -0.01
27.11.2021 407.53 0
26.11.2021 407.53 0
25.11.2021 407.53 0
24.11.2021 407.53 0
23.11.2021 407.53 0
22.11.2021 407.53 -0.01
21.11.2021 407.54 0
20.11.2021 407.54 0
19.11.2021 407.54 0
18.11.2021 407.54 0
17.11.2021 407.54 0
16.11.2021 407.54 0
15.11.2021 407.54 -0.01
14.11.2021 407.55 0
13.11.2021 407.55 0
12.11.2021 407.55 0
11.11.2021 407.55 0
10.11.2021 407.55 0
09.11.2021 407.55 -0.01
08.11.2021 407.56 0
07.11.2021 407.56 0
06.11.2021 407.56 0
05.11.2021 407.56 0
04.11.2021 407.56 0
03.11.2021 407.56 0
02.11.2021 407.56 -0.01
01.11.2021 407.57 0
31.10.2021 407.57 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 9.9
28.11.2021 9.9
27.11.2021 9.9
26.11.2021 9.9
25.11.2021 9.9
24.11.2021 9.9
23.11.2021 9.9
22.11.2021 9.9
21.11.2021 9.9
20.11.2021 9.9
19.11.2021 9.9
18.11.2021 9.9
17.11.2021 9.9
16.11.2021 9.9