Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Medzev - Number of station: 1090

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 293.01 +0.46
28.11.2021 292.55 +0.05
27.11.2021 292.5 +0.01
26.11.2021 292.49 +0.02
25.11.2021 292.47 +0.01
24.11.2021 292.46 0
23.11.2021 292.46 0
22.11.2021 292.46 -0.01
21.11.2021 292.47 0
20.11.2021 292.47 0
19.11.2021 292.47 0
18.11.2021 292.47 -0.01
17.11.2021 292.48 0
16.11.2021 292.48 -0.01
15.11.2021 292.49 -0.02
14.11.2021 292.51 -0.02
13.11.2021 292.53 -0.01
12.11.2021 292.54 -0.01
11.11.2021 292.55 -0.01
10.11.2021 292.56 -0.02
09.11.2021 292.58 -0.01
08.11.2021 292.59 -0.02
07.11.2021 292.61 -0.03
06.11.2021 292.64 -0.06
05.11.2021 292.7 +0.33
04.11.2021 292.37 +0.01
03.11.2021 292.36 +0.02
02.11.2021 292.34 0
01.11.2021 292.34 0
31.10.2021 292.34 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 9.9
28.11.2021 10.1
27.11.2021 10.1
26.11.2021 10.1
25.11.2021 10.1
24.11.2021 10
23.11.2021 10
22.11.2021 10
21.11.2021 10.1
20.11.2021 10
19.11.2021 10
18.11.2021 10
17.11.2021 10
16.11.2021 10