Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Nálepkovo - Number of station: 1101

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 501.83 +0.02
28.11.2021 501.81 +0.01
27.11.2021 501.8 +0.01
26.11.2021 501.79 0
25.11.2021 501.79 0
24.11.2021 501.79 0
23.11.2021 501.79 0
22.11.2021 501.79 -0.01
21.11.2021 501.8 0
20.11.2021 501.8 0
19.11.2021 501.8 0
18.11.2021 501.8 -0.01
17.11.2021 501.81 0
16.11.2021 501.81 0
15.11.2021 501.81 -0.01
14.11.2021 501.82 0
13.11.2021 501.82 -0.01
12.11.2021 501.83 0
11.11.2021 501.83 -0.01
10.11.2021 501.84 0
09.11.2021 501.84 -0.01
08.11.2021 501.85 0
07.11.2021 501.85 +0.01
06.11.2021 501.84 +0.02
05.11.2021 501.82 +0.04
04.11.2021 501.78 +0.02
03.11.2021 501.76 0
02.11.2021 501.76 0
01.11.2021 501.76 0
31.10.2021 501.76 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 9.6
28.11.2021 9.7
27.11.2021 9.7
26.11.2021 9.8
25.11.2021 9.8
24.11.2021 9.8
23.11.2021 9.8
22.11.2021 9.9
21.11.2021 9.9
20.11.2021 9.9
19.11.2021 10
18.11.2021 10
17.11.2021 10
16.11.2021 10.1