Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Veľký Šariš - Number of station: 1111

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 259.56 0
29.11.2021 259.56 +0.02
28.11.2021 259.54 0
27.11.2021 259.54 0
26.11.2021 259.54 0
25.11.2021 259.54 0
24.11.2021 259.54 0
23.11.2021 259.54 0
22.11.2021 259.54 -0.01
21.11.2021 259.55 0
20.11.2021 259.55 0
19.11.2021 259.55 0
18.11.2021 259.55 0
17.11.2021 259.55 0
16.11.2021 259.55 -0.01
15.11.2021 259.56 0
14.11.2021 259.56 0
13.11.2021 259.56 0
12.11.2021 259.56 0
11.11.2021 259.56 0
10.11.2021 259.56 -0.01
09.11.2021 259.57 0
08.11.2021 259.57 0
07.11.2021 259.57 0
06.11.2021 259.57 -0.01
05.11.2021 259.58 +0.01
04.11.2021 259.57 -0.01
03.11.2021 259.58 +0.01
02.11.2021 259.57 0
01.11.2021 259.57 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12.4
29.11.2021 12.4
28.11.2021 12.4
27.11.2021 12.5
26.11.2021 12.5
25.11.2021 12.5
24.11.2021 12.6
23.11.2021 12.6
22.11.2021 12.7
21.11.2021 12.7
20.11.2021 12.7
19.11.2021 12.8
18.11.2021 12.8
17.11.2021 12.9