Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Košice - Number of station: 1121

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 193.11 +0.04
29.11.2021 193.07 +0.04
28.11.2021 193.03 +0.01
27.11.2021 193.02 +0.01
26.11.2021 193.01 0
25.11.2021 193.01 +0.01
24.11.2021 193 0
23.11.2021 193 +0.01
22.11.2021 192.99 +0.01
21.11.2021 192.98 +0.01
20.11.2021 192.97 +0.01
19.11.2021 192.96 0
18.11.2021 192.96 0
17.11.2021 192.96 -0.01
16.11.2021 192.97 +0.01
15.11.2021 192.96 0
14.11.2021 192.96 +0.01
13.11.2021 192.95 0
12.11.2021 192.95 -0.01
11.11.2021 192.96 -0.01
10.11.2021 192.97 -0.01
09.11.2021 192.98 0
08.11.2021 192.98 +0.01
07.11.2021 192.97 0
06.11.2021 192.97 0
05.11.2021 192.97 +0.02
04.11.2021 192.95 -0.01
03.11.2021 192.96 0
02.11.2021 192.96 -0.01
01.11.2021 192.97 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 13.3
29.11.2021 13.4
28.11.2021 13.4
27.11.2021 13.4
26.11.2021 13.4
25.11.2021 13.4
24.11.2021 13.4
23.11.2021 13.5
22.11.2021 13.5
21.11.2021 13.5
20.11.2021 13.5
19.11.2021 13.5
18.11.2021 13.6
17.11.2021 13.5