Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Vranov nad Topľou - Hencovce - Number of station: 1156

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 116.96 -0.07
29.11.2021 117.03 +0.09
28.11.2021 116.94 +0.05
27.11.2021 116.89 +0.08
26.11.2021 116.81 +0.05
25.11.2021 116.76 -0.06
24.11.2021 116.82 -0.03
23.11.2021 116.85 -0.11
22.11.2021 116.96 +0.02
21.11.2021 116.94 +0.04
20.11.2021 116.9 +0.02
19.11.2021 116.88 -0.09
18.11.2021 116.97 +0.07
17.11.2021 116.9 +0.01
16.11.2021 116.89 -0.06
15.11.2021 116.95 0
14.11.2021 116.95 +0.05
13.11.2021 116.9 +0.03
12.11.2021 116.87 +0.03
11.11.2021 116.84 +0.05
10.11.2021 116.79 +0.06
09.11.2021 116.73 -0.05
08.11.2021 116.78 -0.05
07.11.2021 116.83 +0.01
06.11.2021 116.82 -0.08
05.11.2021 116.9 -0.01
04.11.2021 116.91 -0.03
03.11.2021 116.94 -0.05
02.11.2021 116.99 +0.04
01.11.2021 116.95 +0.06
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 10.9
29.11.2021 10.9
28.11.2021 10.9
27.11.2021 10.8
26.11.2021 10.9
25.11.2021 10.9
24.11.2021 10.9
23.11.2021 10.9
22.11.2021 10.9
21.11.2021 10.9
20.11.2021 10.9
19.11.2021 10.9
18.11.2021 10.9
17.11.2021 10.8