Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Parchovany - Number of station: 1160

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 109.34 +0.04
29.11.2021 109.3 +0.17
28.11.2021 109.13 -0.01
27.11.2021 109.14 +0.03
26.11.2021 109.11 +0.04
25.11.2021 109.07 +0.03
24.11.2021 109.04 0
23.11.2021 109.04 -0.05
22.11.2021 109.09 -0.02
21.11.2021 109.11 +0.02
20.11.2021 109.09 +0.01
19.11.2021 109.08 0
18.11.2021 109.08 -0.01
17.11.2021 109.09 +0.02
16.11.2021 109.07 -0.01
15.11.2021 109.08 -0.03
14.11.2021 109.11 -0.02
13.11.2021 109.13 0
12.11.2021 109.13 +0.02
11.11.2021 109.11 +0.03
10.11.2021 109.08 -0.03
09.11.2021 109.11 -0.04
08.11.2021 109.15 +0.02
07.11.2021 109.13 +0.04
06.11.2021 109.09 -0.05
05.11.2021 109.14 +0.01
04.11.2021 109.13 +0.01
03.11.2021 109.12 -0.05
02.11.2021 109.17 +0.02
01.11.2021 109.15 +0.02
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 10.6
29.11.2021 10.6
28.11.2021 10.6
27.11.2021 10.6
26.11.2021 10.6
25.11.2021 10.6
24.11.2021 10.6
23.11.2021 10.6
22.11.2021 10.6
21.11.2021 10.6
20.11.2021 10.6
19.11.2021 10.6
18.11.2021 10.6
17.11.2021 10.6