Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Budkovce - Number of station: 1199

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 100.34 +0.06
29.11.2021 100.28 +0.07
28.11.2021 100.21 0
27.11.2021 100.21 +0.03
26.11.2021 100.18 +0.01
25.11.2021 100.17 +0.01
24.11.2021 100.16 -0.01
23.11.2021 100.17 -0.01
22.11.2021 100.18 +0.01
21.11.2021 100.17 +0.01
20.11.2021 100.16 +0.01
19.11.2021 100.15 0
18.11.2021 100.15 0
17.11.2021 100.15 +0.01
16.11.2021 100.14 -0.01
15.11.2021 100.15 0
14.11.2021 100.15 0
13.11.2021 100.15 +0.01
12.11.2021 100.14 +0.01
11.11.2021 100.13 0
10.11.2021 100.13 -0.01
09.11.2021 100.14 0
08.11.2021 100.14 +0.02
07.11.2021 100.12 0
06.11.2021 100.12 0
05.11.2021 100.12 +0.02
04.11.2021 100.1 +0.01
03.11.2021 100.09 0
02.11.2021 100.09 +0.02
01.11.2021 100.07 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 11
29.11.2021 11.1
28.11.2021 11.1
27.11.2021 11.1
26.11.2021 11.1
25.11.2021 11.1
24.11.2021 11.1
23.11.2021 11.1
22.11.2021 11.1
21.11.2021 11.1
20.11.2021 11.1
19.11.2021 11.1
18.11.2021 11.1
17.11.2021 11.1