Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Stretávka - Number of station: 1238

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 99.25 +0.04
28.11.2021 99.21 +0.01
27.11.2021 99.2 +0.02
26.11.2021 99.18 +0.01
25.11.2021 99.17 0
24.11.2021 99.17 0
23.11.2021 99.17 0
22.11.2021 99.17 0
21.11.2021 99.17 +0.01
20.11.2021 99.16 +0.01
19.11.2021 99.15 0
18.11.2021 99.15 0
17.11.2021 99.15 0
16.11.2021 99.15 0
15.11.2021 99.15 0
14.11.2021 99.15 0
13.11.2021 99.15 +0.01
12.11.2021 99.14 +0.01
11.11.2021 99.13 0
10.11.2021 99.13 -0.01
09.11.2021 99.14 0
08.11.2021 99.14 +0.01
07.11.2021 99.13 0
06.11.2021 99.13 -0.01
05.11.2021 99.14 +0.01
04.11.2021 99.13 +0.01
03.11.2021 99.12 0
02.11.2021 99.12 +0.01
01.11.2021 99.11 0
31.10.2021 99.11 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 11.7
28.11.2021 11.7
27.11.2021 11.7
26.11.2021 11.7
25.11.2021 11.7
24.11.2021 11.7
23.11.2021 11.7
22.11.2021 11.7
21.11.2021 11.7
20.11.2021 11.7
19.11.2021 11.7
18.11.2021 11.7
17.11.2021 11.7
16.11.2021 11.7