Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Blatné Revištia - Number of station: 1247

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 101.95 +0.03
28.11.2021 101.92 0
27.11.2021 101.92 +0.02
26.11.2021 101.9 0
25.11.2021 101.9 +0.01
24.11.2021 101.89 -0.01
23.11.2021 101.9 -0.01
22.11.2021 101.91 0
21.11.2021 101.91 0
20.11.2021 101.91 +0.01
19.11.2021 101.9 0
18.11.2021 101.9 0
17.11.2021 101.9 0
16.11.2021 101.9 -0.01
15.11.2021 101.91 0
14.11.2021 101.91 0
13.11.2021 101.91 0
12.11.2021 101.91 0
11.11.2021 101.91 0
10.11.2021 101.91 0
09.11.2021 101.91 -0.01
08.11.2021 101.92 +0.01
07.11.2021 101.91 0
06.11.2021 101.91 -0.02
05.11.2021 101.93 +0.01
04.11.2021 101.92 0
03.11.2021 101.92 0
02.11.2021 101.92 +0.01
01.11.2021 101.91 0
31.10.2021 101.91 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 12.1
28.11.2021 12.2
27.11.2021 12.2
26.11.2021 12.2
25.11.2021 12.2
24.11.2021 12.2
23.11.2021 12.3
22.11.2021 12.3
21.11.2021 12.3
20.11.2021 12.3
19.11.2021 12.3
18.11.2021 12.3
17.11.2021 12.3
16.11.2021 12.3