Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Ptrukša - Number of station: 1257

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 97.34 +0.01
28.11.2021 97.33 -0.01
27.11.2021 97.34 0
26.11.2021 97.34 +0.01
25.11.2021 97.33 +0.01
24.11.2021 97.32 -0.01
23.11.2021 97.33 0
22.11.2021 97.33 0
21.11.2021 97.33 0
20.11.2021 97.33 0
19.11.2021 97.33 0
18.11.2021 97.33 -0.01
17.11.2021 97.34 0
16.11.2021 97.34 0
15.11.2021 97.34 -0.01
14.11.2021 97.35 0
13.11.2021 97.35 -0.01
12.11.2021 97.36 0
11.11.2021 97.36 +0.01
10.11.2021 97.35 -0.02
09.11.2021 97.37 -0.01
08.11.2021 97.38 +0.01
07.11.2021 97.37 +0.01
06.11.2021 97.36 -0.01
05.11.2021 97.37 0
04.11.2021 97.37 0
03.11.2021 97.37 -0.01
02.11.2021 97.38 0
01.11.2021 97.38 0
31.10.2021 97.38 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 11.7
28.11.2021 11.7
27.11.2021 11.7
26.11.2021 11.7
25.11.2021 11.7
24.11.2021 11.7
23.11.2021 11.7
22.11.2021 11.7
21.11.2021 11.7
20.11.2021 11.7
19.11.2021 11.7
18.11.2021 11.6
17.11.2021 11.6
16.11.2021 11.7