Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Trebišov - Cukrovar - Number of station: 1270

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 103.97 +0.04
29.11.2021 103.93 +0.06
28.11.2021 103.87 -0.01
27.11.2021 103.88 +0.01
26.11.2021 103.87 +0.01
25.11.2021 103.86 0
24.11.2021 103.86 0
23.11.2021 103.86 -0.01
22.11.2021 103.87 0
21.11.2021 103.87 0
20.11.2021 103.87 0
19.11.2021 103.87 0
18.11.2021 103.87 0
17.11.2021 103.87 0
16.11.2021 103.87 0
15.11.2021 103.87 -0.01
14.11.2021 103.88 0
13.11.2021 103.88 0
12.11.2021 103.88 0
11.11.2021 103.88 +0.01
10.11.2021 103.87 -0.01
09.11.2021 103.88 -0.01
08.11.2021 103.89 +0.01
07.11.2021 103.88 0
06.11.2021 103.88 0
05.11.2021 103.88 -0.01
04.11.2021 103.89 0
03.11.2021 103.89 0
02.11.2021 103.89 0
01.11.2021 103.89 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 10.6
29.11.2021 10.6
28.11.2021 10.5
27.11.2021 10.6
26.11.2021 10.6
25.11.2021 10.5
24.11.2021 10.6
23.11.2021 10.5
22.11.2021 10.5
21.11.2021 10.5
20.11.2021 10.5
19.11.2021 10.5
18.11.2021 10.5
17.11.2021 10.5