Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Dubinné - Number of station: 1313

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 212.73 -0.01
29.11.2021 212.74 +0.01
28.11.2021 212.73 -0.01
27.11.2021 212.74 0
26.11.2021 212.74 0
25.11.2021 212.74 0
24.11.2021 212.74 0
23.11.2021 212.74 -0.01
22.11.2021 212.75 0
21.11.2021 212.75 0
20.11.2021 212.75 0
19.11.2021 212.75 -0.02
18.11.2021 212.77 0
17.11.2021 212.77 0
16.11.2021 212.77 -0.01
15.11.2021 212.78 0
14.11.2021 212.78 0
13.11.2021 212.78 -0.01
12.11.2021 212.79 0
11.11.2021 212.79 0
10.11.2021 212.79 0
09.11.2021 212.79 -0.01
08.11.2021 212.8 0
07.11.2021 212.8 -0.01
06.11.2021 212.81 0
05.11.2021 212.81 -0.01
04.11.2021 212.82 0
03.11.2021 212.82 0
02.11.2021 212.82 -0.01
01.11.2021 212.83 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 11.1
29.11.2021 11.1
28.11.2021 11.1
27.11.2021 11.1
26.11.2021 11.1
25.11.2021 11.1
24.11.2021 11.1
23.11.2021 11.1
22.11.2021 11.1
21.11.2021 11.1
20.11.2021 11.1
19.11.2021 11.1
18.11.2021 11.1
17.11.2021 11.1