Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Tibava - Number of station: 1337

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 118.97 +0.07
29.11.2021 118.9 +0.18
28.11.2021 118.72 +0.01
27.11.2021 118.71 +0.01
26.11.2021 118.7 0
25.11.2021 118.7 -0.01
24.11.2021 118.71 -0.01
23.11.2021 118.72 -0.01
22.11.2021 118.73 -0.02
21.11.2021 118.75 +0.01
20.11.2021 118.74 +0.02
19.11.2021 118.72 -0.01
18.11.2021 118.73 -0.01
17.11.2021 118.74 0
16.11.2021 118.74 -0.01
15.11.2021 118.75 -0.01
14.11.2021 118.76 -0.01
13.11.2021 118.77 -0.01
12.11.2021 118.78 -0.01
11.11.2021 118.79 0
10.11.2021 118.79 -0.02
09.11.2021 118.81 -0.02
08.11.2021 118.83 +0.01
07.11.2021 118.82 -0.01
06.11.2021 118.83 -0.02
05.11.2021 118.85 +0.05
04.11.2021 118.8 0
03.11.2021 118.8 -0.01
02.11.2021 118.81 0
01.11.2021 118.81 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 11.5
29.11.2021 11.5
28.11.2021 11.5
27.11.2021 11.4
26.11.2021 11.4
25.11.2021 11.5
24.11.2021 11.5
23.11.2021 11.4
22.11.2021 11.4
21.11.2021 11.4
20.11.2021 11.4
19.11.2021 11.4
18.11.2021 11.4
17.11.2021 11.4