Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Michaľany - Number of station: 1344

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 124.12 +0.09
29.11.2021 124.03 +0.16
28.11.2021 123.87 +0.01
27.11.2021 123.86 +0.01
26.11.2021 123.85 +0.04
25.11.2021 123.81 +0.02
24.11.2021 123.79 -0.01
23.11.2021 123.8 -0.03
22.11.2021 123.83 -0.01
21.11.2021 123.84 +0.02
20.11.2021 123.82 0
19.11.2021 123.82 0
18.11.2021 123.82 0
17.11.2021 123.82 +0.01
16.11.2021 123.81 -0.01
15.11.2021 123.82 -0.02
14.11.2021 123.84 0
13.11.2021 123.84 0
12.11.2021 123.84 +0.02
11.11.2021 123.82 +0.02
10.11.2021 123.8 -0.03
09.11.2021 123.83 -0.02
08.11.2021 123.85 +0.02
07.11.2021 123.83 +0.02
06.11.2021 123.81 -0.02
05.11.2021 123.83 +0.04
04.11.2021 123.79 +0.01
03.11.2021 123.78 -0.02
02.11.2021 123.8 +0.01
01.11.2021 123.79 +0.02
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 11.7
29.11.2021 11.7
28.11.2021 11.7
27.11.2021 11.7
26.11.2021 11.7
25.11.2021 11.8
24.11.2021 11.8
23.11.2021 11.8
22.11.2021 11.8
21.11.2021 11.8
20.11.2021 11.8
19.11.2021 11.8
18.11.2021 11.8
17.11.2021 11.9