Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Miňovce - Number of station: 1347

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 164.71 +0.05
29.11.2021 164.66 +0.06
28.11.2021 164.6 -0.01
27.11.2021 164.61 0
26.11.2021 164.61 +0.01
25.11.2021 164.6 +0.01
24.11.2021 164.59 0
23.11.2021 164.59 -0.01
22.11.2021 164.6 -0.02
21.11.2021 164.62 +0.01
20.11.2021 164.61 0
19.11.2021 164.61 +0.01
18.11.2021 164.6 -0.02
17.11.2021 164.62 +0.01
16.11.2021 164.61 0
15.11.2021 164.61 -0.01
14.11.2021 164.62 -0.01
13.11.2021 164.63 0
12.11.2021 164.63 -0.01
11.11.2021 164.64 +0.01
10.11.2021 164.63 -0.01
09.11.2021 164.64 -0.02
08.11.2021 164.66 -0.01
07.11.2021 164.67 +0.02
06.11.2021 164.65 -0.02
05.11.2021 164.67 -0.02
04.11.2021 164.69 +0.02
03.11.2021 164.67 -0.02
02.11.2021 164.69 0
01.11.2021 164.69 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 11.6
29.11.2021 11.5
28.11.2021 11.5
27.11.2021 11.5
26.11.2021 11.5
25.11.2021 11.5
24.11.2021 11.5
23.11.2021 11.5
22.11.2021 11.5
21.11.2021 11.5
20.11.2021 11.5
19.11.2021 11.5
18.11.2021 11.4
17.11.2021 11.5