Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Slovenské Ďarmoty - Number of station: 814

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 138.35 -0.01
29.11.2021 138.36 0
28.11.2021 138.36 +0.01
27.11.2021 138.35 -0.01
26.11.2021 138.36 +0.02
25.11.2021 138.34 +0.01
24.11.2021 138.33 +0.01
23.11.2021 138.32 -0.02
22.11.2021 138.34 -0.01
21.11.2021 138.35 +0.01
20.11.2021 138.34 -0.01
19.11.2021 138.35 +0.01
18.11.2021 138.34 -0.01
17.11.2021 138.35 +0.01
16.11.2021 138.34 -0.01
15.11.2021 138.35 -0.01
14.11.2021 138.36 -0.01
13.11.2021 138.37 0
12.11.2021 138.37 0
11.11.2021 138.37 0
10.11.2021 138.37 -0.01
09.11.2021 138.38 -0.02
08.11.2021 138.4 -0.01
07.11.2021 138.41 +0.02
06.11.2021 138.39 +0.03
05.11.2021 138.36 -0.02
04.11.2021 138.38 +0.02
03.11.2021 138.36 -0.02
02.11.2021 138.38 +0.01
01.11.2021 138.37 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 11.9
29.11.2021 11.9
28.11.2021 11.9
27.11.2021 11.9
26.11.2021 11.9
25.11.2021 11.9
24.11.2021 12
23.11.2021 12
22.11.2021 12
21.11.2021 12
20.11.2021 12
19.11.2021 12
18.11.2021 12
17.11.2021 12