Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Banská Bystrica - Majer - Number of station: 888

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 346.35 +0.03
28.11.2021 346.32 0
27.11.2021 346.32 +0.01
26.11.2021 346.31 +0.01
25.11.2021 346.3 +0.01
24.11.2021 346.29 -0.01
23.11.2021 346.3 0
22.11.2021 346.3 -0.01
21.11.2021 346.31 0
20.11.2021 346.31 0
19.11.2021 346.31 0
18.11.2021 346.31 0
17.11.2021 346.31 0
16.11.2021 346.31 -0.01
15.11.2021 346.32 0
14.11.2021 346.32 -0.01
13.11.2021 346.33 0
12.11.2021 346.33 +0.01
11.11.2021 346.32 0
10.11.2021 346.32 0
09.11.2021 346.32 -0.01
08.11.2021 346.33 +0.01
07.11.2021 346.32 +0.01
06.11.2021 346.31 0
05.11.2021 346.31 0
04.11.2021 346.31 +0.01
03.11.2021 346.3 -0.01
02.11.2021 346.31 +0.01
01.11.2021 346.3 0
31.10.2021 346.3 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 11.2
28.11.2021 11.2
27.11.2021 11.2
26.11.2021 11.2
25.11.2021 11.3
24.11.2021 11.3
23.11.2021 11.3
22.11.2021 11.3
21.11.2021 11.3
20.11.2021 11.3
19.11.2021 11.3
18.11.2021 11.3
17.11.2021 11.3
16.11.2021 11.3