Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Čoltovo - Number of station: 910

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 193.01 +0.01
29.11.2021 193 +0.02
28.11.2021 192.98 0
27.11.2021 192.98 0
26.11.2021 192.98 +0.02
25.11.2021 192.96 +0.01
24.11.2021 192.95 0
23.11.2021 192.95 -0.01
22.11.2021 192.96 -0.01
21.11.2021 192.97 +0.01
20.11.2021 192.96 0
19.11.2021 192.96 +0.01
18.11.2021 192.95 0
17.11.2021 192.95 0
16.11.2021 192.95 +0.01
15.11.2021 192.94 -0.01
14.11.2021 192.95 0
13.11.2021 192.95 0
12.11.2021 192.95 +0.01
11.11.2021 192.94 +0.01
10.11.2021 192.93 0
09.11.2021 192.93 -0.01
08.11.2021 192.94 +0.01
07.11.2021 192.93 +0.01
06.11.2021 192.92 0
05.11.2021 192.92 +0.05
04.11.2021 192.87 +0.02
03.11.2021 192.85 -0.01
02.11.2021 192.86 +0.01
01.11.2021 192.85 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12.2
29.11.2021 12.2
28.11.2021 12.2
27.11.2021 12.2
26.11.2021 12.3
25.11.2021 12.3
24.11.2021 12.4
23.11.2021 12.4
22.11.2021 12.4
21.11.2021 12.5
20.11.2021 12.5
19.11.2021 12.6
18.11.2021 12.6
17.11.2021 12.7