Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Včelince - Number of station: 914

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 163.38 0
28.11.2021 163.38 +0.01
27.11.2021 163.37 0
26.11.2021 163.37 0
25.11.2021 163.37 -0.01
24.11.2021 163.38 0
23.11.2021 163.38 0
22.11.2021 163.38 -0.01
21.11.2021 163.39 0
20.11.2021 163.39 -0.01
19.11.2021 163.4 0
18.11.2021 163.4 0
17.11.2021 163.4 0
16.11.2021 163.4 -0.01
15.11.2021 163.41 0
14.11.2021 163.41 0
13.11.2021 163.41 0
12.11.2021 163.41 -0.01
11.11.2021 163.42 0
10.11.2021 163.42 -0.01
09.11.2021 163.43 0
08.11.2021 163.43 -0.01
07.11.2021 163.44 -0.01
06.11.2021 163.45 +0.02
05.11.2021 163.43 +0.01
04.11.2021 163.42 0
03.11.2021 163.42 -0.01
02.11.2021 163.43 -0.01
01.11.2021 163.44 0
31.10.2021 163.44 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 13.1
28.11.2021 13.1
27.11.2021 13.1
26.11.2021 13.1
25.11.2021 13.2
24.11.2021 13.2
23.11.2021 13.2
22.11.2021 13.2
21.11.2021 13.2
20.11.2021 13.2
19.11.2021 13.2
18.11.2021 13.2
17.11.2021 13.3
16.11.2021 13.3