Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Helcmanovce - Number of station: 1132

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 397.7 +0.09
28.11.2021 397.61 +0.01
27.11.2021 397.6 +0.01
26.11.2021 397.59 +0.02
25.11.2021 397.57 +0.01
24.11.2021 397.56 0
23.11.2021 397.56 -0.02
22.11.2021 397.58 -0.01
21.11.2021 397.59 +0.01
20.11.2021 397.58 0
19.11.2021 397.58 +0.01
18.11.2021 397.57 -0.01
17.11.2021 397.58 +0.01
16.11.2021 397.57 0
15.11.2021 397.57 -0.01
14.11.2021 397.58 -0.01
13.11.2021 397.59 +0.01
12.11.2021 397.58 0
11.11.2021 397.58 +0.01
10.11.2021 397.57 0
09.11.2021 397.57 -0.01
08.11.2021 397.58 -0.01
07.11.2021 397.59 +0.03
06.11.2021 397.56 +0.01
05.11.2021 397.55 +0.06
04.11.2021 397.49 +0.03
03.11.2021 397.46 -0.01
02.11.2021 397.47 +0.01
01.11.2021 397.46 +0.02
31.10.2021 397.44 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 10.4
28.11.2021 10.5
27.11.2021 10.5
26.11.2021 10.6
25.11.2021 10.6
24.11.2021 10.6
23.11.2021 10.7
22.11.2021 10.7
21.11.2021 10.7
20.11.2021 10.7
19.11.2021 10.8
18.11.2021 10.8
17.11.2021 10.9
16.11.2021 10.9