Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Voľa - Stankovce - Number of station: 1183

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 122.51 +0.04
28.11.2021 122.47 -0.01
27.11.2021 122.48 +0.01
26.11.2021 122.47 0
25.11.2021 122.47 0
24.11.2021 122.47 0
23.11.2021 122.47 -0.01
22.11.2021 122.48 0
21.11.2021 122.48 0
20.11.2021 122.48 0
19.11.2021 122.48 0
18.11.2021 122.48 0
17.11.2021 122.48 0
16.11.2021 122.48 -0.01
15.11.2021 122.49 0
14.11.2021 122.49 0
13.11.2021 122.49 0
12.11.2021 122.49 -0.01
11.11.2021 122.5 0
10.11.2021 122.5 0
09.11.2021 122.5 0
08.11.2021 122.5 -0.01
07.11.2021 122.51 0
06.11.2021 122.51 0
05.11.2021 122.51 0
04.11.2021 122.51 0
03.11.2021 122.51 -0.01
02.11.2021 122.52 0
01.11.2021 122.52 0
31.10.2021 122.52 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 11.9
28.11.2021 12
27.11.2021 11.9
26.11.2021 11.9
25.11.2021 11.8
24.11.2021 11.8
23.11.2021 11.9
22.11.2021 11.9
21.11.2021 11.8
20.11.2021 11.8
19.11.2021 11.8
18.11.2021 11.8
17.11.2021 11.8
16.11.2021 11.8