Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Polomka - Number of station: 1233

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
29.11.2021 14.49 +0.46
28.11.2021 14.03 -0.23
27.11.2021 14.26 +0.23
26.11.2021 14.03 0
25.11.2021 14.03 0
24.11.2021 14.03 -0.23
23.11.2021 14.26 0
22.11.2021 14.26 0
21.11.2021 14.26 0
20.11.2021 14.26 0
19.11.2021 14.26 0
18.11.2021 14.26 0
17.11.2021 14.26 0
16.11.2021 14.26 0
15.11.2021 14.26 -0.23
14.11.2021 14.49 +0.23
13.11.2021 14.26 -0.23
12.11.2021 14.49 0
11.11.2021 14.49 0
10.11.2021 14.49 0
09.11.2021 14.49 0
08.11.2021 14.49 0
07.11.2021 14.49 -0.23
06.11.2021 14.72 +0.46
05.11.2021 14.26 0
04.11.2021 14.26 0
03.11.2021 14.26 0
02.11.2021 14.26 0
01.11.2021 14.26 +0.23
31.10.2021 14.03 0
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 7
28.11.2021 7
27.11.2021 7
26.11.2021 7
25.11.2021 6.7
24.11.2021 6.8
23.11.2021 6.8
22.11.2021 7.2
21.11.2021 7.1
20.11.2021 7.3
19.11.2021 7.1
18.11.2021 7.1
17.11.2021 6.9
16.11.2021 7