Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Porostov - Number of station: 1250

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 104.69 +0.05
28.11.2021 104.64 -0.01
27.11.2021 104.65 +0.06
26.11.2021 104.59 +0.05
25.11.2021 104.54 +0.01
24.11.2021 104.53 -0.03
23.11.2021 104.56 -0.02
22.11.2021 104.58 +0.01
21.11.2021 104.57 +0.02
20.11.2021 104.55 +0.01
19.11.2021 104.54 -0.01
18.11.2021 104.55 +0.01
17.11.2021 104.54 +0.01
16.11.2021 104.53 -0.02
15.11.2021 104.55 -0.01
14.11.2021 104.56 0
13.11.2021 104.56 +0.02
12.11.2021 104.54 +0.02
11.11.2021 104.52 +0.01
10.11.2021 104.51 -0.04
09.11.2021 104.55 -0.02
08.11.2021 104.57 +0.03
07.11.2021 104.54 -0.01
06.11.2021 104.55 -0.04
05.11.2021 104.59 -0.01
04.11.2021 104.6 -0.01
03.11.2021 104.61 0
02.11.2021 104.61 +0.03
01.11.2021 104.58 +0.02
31.10.2021 104.56 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 12
28.11.2021 12
27.11.2021 12
26.11.2021 12
25.11.2021 12
24.11.2021 12
23.11.2021 12
22.11.2021 12
21.11.2021 12
20.11.2021 12
19.11.2021 12
18.11.2021 12
17.11.2021 12
16.11.2021 12