Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Piešťany - Number of station: 135

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 156.38 +0.01
28.11.2021 156.37 0
27.11.2021 156.37 +0.03
26.11.2021 156.34 +0.01
25.11.2021 156.33 +0.01
24.11.2021 156.32 0
23.11.2021 156.32 -0.01
22.11.2021 156.33 0
21.11.2021 156.33 0
20.11.2021 156.33 +0.01
19.11.2021 156.32 0
18.11.2021 156.32 -0.01
17.11.2021 156.33 +0.01
16.11.2021 156.32 0
15.11.2021 156.32 0
14.11.2021 156.32 0
13.11.2021 156.32 0
12.11.2021 156.32 0
11.11.2021 156.32 +0.01
10.11.2021 156.31 0
09.11.2021 156.31 -0.01
08.11.2021 156.32 0
07.11.2021 156.32 +0.01
06.11.2021 156.31 0
05.11.2021 156.31 -0.02
04.11.2021 156.33 +0.01
03.11.2021 156.32 +0.01
02.11.2021 156.31 0
01.11.2021 156.31 +0.01
31.10.2021 156.3 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 12.6
28.11.2021 12.6
27.11.2021 12.6
26.11.2021 12.7
25.11.2021 12.7
24.11.2021 12.7
23.11.2021 12.7
22.11.2021 12.7
21.11.2021 12.8
20.11.2021 12.8
19.11.2021 12.8
18.11.2021 12.9
17.11.2021 12.9
16.11.2021 12.9