Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Streda n. Bodrogom - Number of station: 1294

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 95.22 +0.05
28.11.2021 95.17 0
27.11.2021 95.17 0
26.11.2021 95.17 0
25.11.2021 95.17 0
24.11.2021 95.17 0
23.11.2021 95.17 -0.01
22.11.2021 95.18 +0.01
21.11.2021 95.17 0
20.11.2021 95.17 0
19.11.2021 95.17 0
18.11.2021 95.17 0
17.11.2021 95.17 0
16.11.2021 95.17 -0.01
15.11.2021 95.18 0
14.11.2021 95.18 0
13.11.2021 95.18 -0.01
12.11.2021 95.19 -0.01
11.11.2021 95.2 0
10.11.2021 95.2 -0.01
09.11.2021 95.21 -0.01
08.11.2021 95.22 0
07.11.2021 95.22 +0.02
06.11.2021 95.2 0
05.11.2021 95.2 +0.01
04.11.2021 95.19 -0.01
03.11.2021 95.2 0
02.11.2021 95.2 0
01.11.2021 95.2 0
31.10.2021 95.2 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 12.6
28.11.2021 12.6
27.11.2021 12.6
26.11.2021 12.6
25.11.2021 12.6
24.11.2021 12.6
23.11.2021 12.6
22.11.2021 12.6
21.11.2021 12.6
20.11.2021 12.6
19.11.2021 12.6
18.11.2021 12.6
17.11.2021 12.5
16.11.2021 12.5