Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Tarnov - Number of station: 1308

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 314.68 -0.01
29.11.2021 314.69 0
28.11.2021 314.69 -0.01
27.11.2021 314.7 0
26.11.2021 314.7 0
25.11.2021 314.7 -0.02
24.11.2021 314.72 0
23.11.2021 314.72 -0.01
22.11.2021 314.73 0
21.11.2021 314.73 0
20.11.2021 314.73 -0.01
19.11.2021 314.74 0
18.11.2021 314.74 -0.01
17.11.2021 314.75 0
16.11.2021 314.75 -0.01
15.11.2021 314.76 0
14.11.2021 314.76 -0.01
13.11.2021 314.77 0
12.11.2021 314.77 -0.01
11.11.2021 314.78 0
10.11.2021 314.78 -0.01
09.11.2021 314.79 -0.01
08.11.2021 314.8 0
07.11.2021 314.8 -0.01
06.11.2021 314.81 0
05.11.2021 314.81 -0.01
04.11.2021 314.82 0
03.11.2021 314.82 -0.01
02.11.2021 314.83 -0.01
01.11.2021 314.84 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12
29.11.2021 12
28.11.2021 12
27.11.2021 12
26.11.2021 12.1
25.11.2021 12.1
24.11.2021 12.1
23.11.2021 12.2
22.11.2021 12.2
21.11.2021 12.2
20.11.2021 12.2
19.11.2021 12.2
18.11.2021 12.3
17.11.2021 12.3