Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Dolná Lehota - Number of station: 1312

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
29.11.2021 29.96 +0.53
28.11.2021 29.43 -0.53
27.11.2021 29.96 0
26.11.2021 29.96 +0.53
25.11.2021 29.43 -0.53
24.11.2021 29.96 -0.53
23.11.2021 30.49 0
22.11.2021 30.49 0
21.11.2021 30.49 0
20.11.2021 30.49 0
19.11.2021 30.49 +0.53
18.11.2021 29.96 0
17.11.2021 29.96 -0.53
16.11.2021 30.49 0
15.11.2021 30.49 0
14.11.2021 30.49 +0.53
13.11.2021 29.96 0
12.11.2021 29.96 -0.53
11.11.2021 30.49 0
10.11.2021 30.49 -0.53
09.11.2021 31.02 +2.63
08.11.2021 28.39 0
07.11.2021 28.39 -0.52
06.11.2021 28.91 0
05.11.2021 28.91 0
04.11.2021 28.91 0
03.11.2021 28.91 -0.52
02.11.2021 29.43 0
01.11.2021 29.43 +0.52
31.10.2021 28.91 -0.52
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 5
28.11.2021 5
27.11.2021 5.1
26.11.2021 5
25.11.2021 5
24.11.2021 5.3
23.11.2021 5.6
22.11.2021 5.8
21.11.2021 5.7
20.11.2021 5.7
19.11.2021 5.6
18.11.2021 5.6
17.11.2021 5.5
16.11.2021 5.6