Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Slavec - Čierna vyvieračka - Number of station: 1869

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
30.11.2021 22.16 +3.13
29.11.2021 19.03 +1.77
28.11.2021 17.26 -0.59
27.11.2021 17.85 +1.77
26.11.2021 16.08 +0.59
25.11.2021 15.49 +0.59
24.11.2021 14.9 -0.59
23.11.2021 15.49 0
22.11.2021 15.49 0
21.11.2021 15.49 +0.59
20.11.2021 14.9 0
19.11.2021 14.9 -0.59
18.11.2021 15.49 +0.59
17.11.2021 14.9 -0.59
16.11.2021 15.49 +0.59
15.11.2021 14.9 -1.18
14.11.2021 16.08 0
13.11.2021 16.08 +0.59
12.11.2021 15.49 0
11.11.2021 15.49 -0.59
10.11.2021 16.08 -1.18
09.11.2021 17.26 -1.77
08.11.2021 19.03 -0.59
07.11.2021 19.62 -1.86
06.11.2021 21.48 -2.04
05.11.2021 23.52 -1.36
04.11.2021 24.88 -0.68
03.11.2021 25.56 +1.36
02.11.2021 24.2 +0.68
01.11.2021 23.52 +0.68
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 6.3
29.11.2021 6.3
28.11.2021 6.3
27.11.2021 6.4
26.11.2021 6.3
25.11.2021 6.4
24.11.2021 6.7
23.11.2021 6.8
22.11.2021 6.8
21.11.2021 6.8
20.11.2021 6.9
19.11.2021 7
18.11.2021 7
17.11.2021 7