Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Dedinky - Number of station: 2156

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
30.11.2021 18.19 -17.56
29.11.2021 35.75 +33.32
28.11.2021 2.432 -0.22
27.11.2021 2.65 0
26.11.2021 2.65 0
25.11.2021 2.65 0
24.11.2021 2.65 -0.22
23.11.2021 2.874 -0.47
22.11.2021 3.34 +0.47
21.11.2021 2.874 -0.23
20.11.2021 3.104 -0.24
19.11.2021 3.34 0
18.11.2021 3.34 -0.24
17.11.2021 3.581 -0.25
16.11.2021 3.828 -0.25
15.11.2021 4.08 -0.26
14.11.2021 4.338 -0.26
13.11.2021 4.601 -0.27
12.11.2021 4.869 -0.55
11.11.2021 5.42 -0.28
10.11.2021 5.702 -1.18
09.11.2021 6.88 -1.25
08.11.2021 8.129 -1.32
07.11.2021 9.446 -2.45
06.11.2021 11.9 -5.87
05.11.2021 17.77 +14.67
04.11.2021 3.104 -0.48
03.11.2021 3.581 +0.48
02.11.2021 3.104 0
01.11.2021 3.104 +0.23
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 5.3
29.11.2021 5.8
28.11.2021 5
27.11.2021 5
26.11.2021 5.1
25.11.2021 4.7
24.11.2021 4.5
23.11.2021 4.9
22.11.2021 5.6
21.11.2021 5.4
20.11.2021 5.2
19.11.2021 5.1
18.11.2021 5.4
17.11.2021 5.3