Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Valaliky - Buzice - Number of station: 3024

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 181.61 +0.04
28.11.2021 181.57 +0.01
27.11.2021 181.56 -0.01
26.11.2021 181.57 0
25.11.2021 181.57 0
24.11.2021 181.57 -0.01
23.11.2021 181.58 0
22.11.2021 181.58 -0.01
21.11.2021 181.59 0
20.11.2021 181.59 -0.01
19.11.2021 181.6 -0.01
18.11.2021 181.61 0
17.11.2021 181.61 -0.01
16.11.2021 181.62 0
15.11.2021 181.62 -0.01
14.11.2021 181.63 0
13.11.2021 181.63 -0.01
12.11.2021 181.64 0
11.11.2021 181.64 -0.01
10.11.2021 181.65 0
09.11.2021 181.65 -0.01
08.11.2021 181.66 0
07.11.2021 181.66 -0.01
06.11.2021 181.67 -0.01
05.11.2021 181.68 +0.01
04.11.2021 181.67 0
03.11.2021 181.67 -0.01
02.11.2021 181.68 0
01.11.2021 181.68 -0.01
31.10.2021 181.69 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 11.9
28.11.2021 11.9
27.11.2021 12
26.11.2021 12
25.11.2021 12
24.11.2021 12
23.11.2021 12.1
22.11.2021 12.1
21.11.2021 12.1
20.11.2021 12.1
19.11.2021 12.1
18.11.2021 12.1
17.11.2021 12.1
16.11.2021 12.1