Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Žarnov - Number of station: 3087

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 175.35 +0.02
29.11.2021 175.33 +0.2
28.11.2021 175.13 +0.02
27.11.2021 175.11 0
26.11.2021 175.11 +0.01
25.11.2021 175.1 +0.01
24.11.2021 175.09 -0.01
23.11.2021 175.1 -0.01
22.11.2021 175.11 0
21.11.2021 175.11 0
20.11.2021 175.11 0
19.11.2021 175.11 0
18.11.2021 175.11 -0.01
17.11.2021 175.12 +0.01
16.11.2021 175.11 -0.01
15.11.2021 175.12 -0.01
14.11.2021 175.13 0
13.11.2021 175.13 0
12.11.2021 175.13 0
11.11.2021 175.13 0
10.11.2021 175.13 -0.01
09.11.2021 175.14 -0.02
08.11.2021 175.16 0
07.11.2021 175.16 +0.01
06.11.2021 175.15 -0.02
05.11.2021 175.17 +0.09
04.11.2021 175.08 0
03.11.2021 175.08 +0.03
02.11.2021 175.05 0
01.11.2021 175.05 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 9.8
29.11.2021 10
28.11.2021 10.1
27.11.2021 10.1
26.11.2021 10.2
25.11.2021 10.2
24.11.2021 10.3
23.11.2021 10.3
22.11.2021 10.3
21.11.2021 10.3
20.11.2021 10.4
19.11.2021 10.4
18.11.2021 10.4
17.11.2021 10.4