Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Stropkov - Sitník - Number of station: 3346

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 179.06 +0.01
29.11.2021 179.05 0
28.11.2021 179.05 0
27.11.2021 179.05 0
26.11.2021 179.05 0
25.11.2021 179.05 0
24.11.2021 179.05 0
23.11.2021 179.05 0
22.11.2021 179.05 -0.01
21.11.2021 179.06 0
20.11.2021 179.06 0
19.11.2021 179.06 0
18.11.2021 179.06 0
17.11.2021 179.06 0
16.11.2021 179.06 0
15.11.2021 179.06 -0.01
14.11.2021 179.07 0
13.11.2021 179.07 0
12.11.2021 179.07 0
11.11.2021 179.07 0
10.11.2021 179.07 0
09.11.2021 179.07 -0.01
08.11.2021 179.08 0
07.11.2021 179.08 0
06.11.2021 179.08 0
05.11.2021 179.08 0
04.11.2021 179.08 0
03.11.2021 179.08 -0.01
02.11.2021 179.09 0
01.11.2021 179.09 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12
29.11.2021 12.1
28.11.2021 12.1
27.11.2021 12.1
26.11.2021 12.2
25.11.2021 12.2
24.11.2021 12.2
23.11.2021 12.2
22.11.2021 12.2
21.11.2021 12.3
20.11.2021 12.3
19.11.2021 12.3
18.11.2021 12.3
17.11.2021 12.3