Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Rožňava - Number of station: 904

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 268.58 +0.06
29.11.2021 268.52 +0.09
28.11.2021 268.43 0
27.11.2021 268.43 +0.01
26.11.2021 268.42 -0.01
25.11.2021 268.43 0
24.11.2021 268.43 -0.01
23.11.2021 268.44 -0.01
22.11.2021 268.45 -0.01
21.11.2021 268.46 -0.01
20.11.2021 268.47 0
19.11.2021 268.47 -0.01
18.11.2021 268.48 -0.01
17.11.2021 268.49 -0.01
16.11.2021 268.5 -0.01
15.11.2021 268.51 -0.01
14.11.2021 268.52 -0.01
13.11.2021 268.53 -0.01
12.11.2021 268.54 -0.01
11.11.2021 268.55 -0.01
10.11.2021 268.56 -0.02
09.11.2021 268.58 -0.01
08.11.2021 268.59 0
07.11.2021 268.59 0
06.11.2021 268.59 0
05.11.2021 268.59 +0.17
04.11.2021 268.42 0
03.11.2021 268.42 +0.05
02.11.2021 268.37 0
01.11.2021 268.37 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 13
29.11.2021 13.1
28.11.2021 13.2
27.11.2021 13.2
26.11.2021 13.3
25.11.2021 13.4
24.11.2021 13.4
23.11.2021 13.5
22.11.2021 13.5
21.11.2021 13.6
20.11.2021 13.6
19.11.2021 13.7
18.11.2021 13.7
17.11.2021 13.8