Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Horné Orešany - Number of station: 242

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
30.11.2021 20.35 -9.51
29.11.2021 29.86 +15.6
28.11.2021 14.26 -7.52
27.11.2021 21.78 +15.37
26.11.2021 6.406 +0.28
25.11.2021 6.129 0
24.11.2021 6.129 0
23.11.2021 6.129 -0.28
22.11.2021 6.406 -0.14
21.11.2021 6.548 -0.14
20.11.2021 6.691 +0.29
19.11.2021 6.406 -0.14
18.11.2021 6.548 0
17.11.2021 6.548 -0.14
16.11.2021 6.691 -0.29
15.11.2021 6.983 -0.15
14.11.2021 7.132 +0.58
13.11.2021 6.548 -0.14
12.11.2021 6.691 0
11.11.2021 6.691 -0.15
10.11.2021 6.836 -0.3
09.11.2021 7.132 -0.46
08.11.2021 7.59 -0.48
07.11.2021 8.065 -1.35
06.11.2021 9.419 -5.07
05.11.2021 14.49 +3.59
04.11.2021 10.9 +2.17
03.11.2021 8.726 +2.73
02.11.2021 5.993 +0.27
01.11.2021 5.727 -0.13
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 7.9
29.11.2021 8.1
28.11.2021 8.1
27.11.2021 8.1
26.11.2021 8.1
25.11.2021 7.6
24.11.2021 7.8
23.11.2021 7.8
22.11.2021 8.2
21.11.2021 8.2
20.11.2021 8.2
19.11.2021 8.2
18.11.2021 8.1
17.11.2021 8.1