Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Holiša - Number of station: 850

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 173.41 -0.07
29.11.2021 173.48 +0.02
28.11.2021 173.46 -0.01
27.11.2021 173.47 -0.01
26.11.2021 173.48 +0.05
25.11.2021 173.43 +0.03
24.11.2021 173.4 0
23.11.2021 173.4 -0.04
22.11.2021 173.44 -0.02
21.11.2021 173.46 +0.02
20.11.2021 173.44 0
19.11.2021 173.44 +0.01
18.11.2021 173.43 -0.01
17.11.2021 173.44 +0.02
16.11.2021 173.42 -0.01
15.11.2021 173.43 -0.02
14.11.2021 173.45 -0.02
13.11.2021 173.47 +0.01
12.11.2021 173.46 +0.01
11.11.2021 173.45 +0.03
10.11.2021 173.42 -0.01
09.11.2021 173.43 -0.05
08.11.2021 173.48 +0.01
07.11.2021 173.47 +0.04
06.11.2021 173.43 -0.03
05.11.2021 173.46 +0.02
04.11.2021 173.44 +0.03
03.11.2021 173.41 -0.05
02.11.2021 173.46 +0.02
01.11.2021 173.44 +0.03
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 11.9
29.11.2021 11.9
28.11.2021 11.9
27.11.2021 11.9
26.11.2021 12
25.11.2021 12
24.11.2021 12
23.11.2021 12
22.11.2021 12
21.11.2021 12
20.11.2021 12
19.11.2021 12
18.11.2021 12
17.11.2021 12