Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Jesenské - Number of station: 955

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 180.17 -0.02
29.11.2021 180.19 +0.03
28.11.2021 180.16 -0.01
27.11.2021 180.17 0
26.11.2021 180.17 +0.03
25.11.2021 180.14 +0.03
24.11.2021 180.11 0
23.11.2021 180.11 -0.04
22.11.2021 180.15 0
21.11.2021 180.15 +0.01
20.11.2021 180.14 0
19.11.2021 180.14 +0.01
18.11.2021 180.13 -0.01
17.11.2021 180.14 +0.02
16.11.2021 180.12 -0.01
15.11.2021 180.13 -0.02
14.11.2021 180.15 -0.01
13.11.2021 180.16 0
12.11.2021 180.16 +0.01
11.11.2021 180.15 +0.02
10.11.2021 180.13 -0.01
09.11.2021 180.14 -0.04
08.11.2021 180.18 0
07.11.2021 180.18 +0.03
06.11.2021 180.15 -0.03
05.11.2021 180.18 +0.05
04.11.2021 180.13 +0.03
03.11.2021 180.1 -0.01
02.11.2021 180.11 +0.02
01.11.2021 180.09 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12
29.11.2021 12
28.11.2021 12
27.11.2021 12.1
26.11.2021 12.1
25.11.2021 12.1
24.11.2021 12.2
23.11.2021 12.2
22.11.2021 12.2
21.11.2021 12.3
20.11.2021 12.3
19.11.2021 12.3
18.11.2021 12.3
17.11.2021 12.4