Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Vitanová - Oravice - Number of station: 501

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
29.11.2021 104.3 +0.9
28.11.2021 103.4 -0.9
27.11.2021 104.3 +0.9
26.11.2021 103.4 +0.9
25.11.2021 102.5 0
24.11.2021 102.5 0
23.11.2021 102.5 -1.8
22.11.2021 104.3 0
21.11.2021 104.3 0
20.11.2021 104.3 0
19.11.2021 104.3 0
18.11.2021 104.3 -0.9
17.11.2021 105.2 -3.7
16.11.2021 108.9 +0.9
15.11.2021 108 0
14.11.2021 108 0
13.11.2021 108 -0.9
12.11.2021 108.9 -1
11.11.2021 109.9 +1
10.11.2021 108.9 -1.9
09.11.2021 110.8 0
08.11.2021 110.8 -0.9
07.11.2021 111.7 +0.9
06.11.2021 110.8 -0.9
05.11.2021 111.7 +0.9
04.11.2021 110.8 -1.9
03.11.2021 112.7 -0.9
02.11.2021 113.6 +1.9
01.11.2021 111.7 0
31.10.2021 111.7 -1.9
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 6.4
28.11.2021 6.4
27.11.2021 6.4
26.11.2021 6.4
25.11.2021 6.4
24.11.2021 6.4
23.11.2021 6.4
22.11.2021 6.4
21.11.2021 6.4
20.11.2021 6.4
19.11.2021 6.4
18.11.2021 6.4
17.11.2021 6.4
16.11.2021 6.4